Home NLENAAAA

De Gouden KIEM-competitie 2018

This event will be organised in Dutch.

In de chemie bruist het van nieuwe bedrijfjes (startups) die resultaten van wetenschappelijk onderzoek omzetten in commerciële producten en diensten. NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Topsector Chemie willen deze jonge bedrijvigheid in de chemie zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen met 25.000 euro prijzengeld plus publiciteit.
 
De teams die willen meedoen aan de Gouden KIEM-competitie nomineren zichzelf, met de steun van een decaan. Een team bestaat minimaal uit een vertegenwoordiger van een jong bedrijf en van een kennisinstelling. Ook dit jaar kunnen HBO’s weer meedoen. Let wel, in aanmerking komen dus teams met:

  1. jonge bedrijven: in aanmerking komen bedrijven die zich op of na 1 januari 2015 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  2. met samenwerking tussen jonge bedrijven en kennisinstellingen: er is een (nauwe) relatie tussen het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt (of bezig is te ontwikkelen), en één of meer resultaten van onderzoek aan universiteiten, academische medische centra, door NWO erkende onderzoeksinstituten of HBO’s;
  3. raakvlak aan het chemische domein: bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces staat centraal.

 
Ter inspiratie: Bekijk hier het promotiefilmpje van de winnaar van 2017, FreshStrips, en de videoboodschap van ZKH Prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta

Nomineren en steun

Tot en met dinsdag 2 oktober 2018, 14:00 CET, kunnen de jonge bedrijven zichzelf nomineren, daarbij gesteund door een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen.  

Contact/informatie

Meer informatie over deze competitie is ook te vinden op de NWO website.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met dr. J. (Joost) Ballering, E: goudenkiem2018@nwo.nl of T: 070-344 06 15.