Home NLENAAAA

Cancer patients back in control with digital tool Oncokompas

This news item is only available in Dutch.  

Oncokompas is een digitaal hulpmiddel dat je bijstaat nadat je te horen hebt gekregen dat je kanker hebt en de jaren erna.  Door het invullen van een zorgvuldig samengestelde vragenlijst krijgen gebruikers gericht advies op basis van hun situatie en wanneer zij dat willen.

Steeds meer mensen krijgen kanker en overleven de ziekte waardoor de vraag naar nazorg toeneemt. In Nederland krijgen jaarlijks ruim honderdduizend mensen de diagnose kanker en tweeënzestig procent van de patiënten overleeft de ziekte. Veel mensen kampen echter langere tijd met de gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Bekende problemen zijn vermoeidheid, concentratieproblemen en angst voor terugkeer van de ziekte. Deze problemen maken het soms moeilijk om het dagelijks leven weer op te pakken.

Als de meeste onderzoeken en behandelingen achter de rug zijn, hebben mensen nog vaak vragen over bijvoorbeeld werk, relaties, leefstijl en financiën. Oncokompas biedt ondersteuning na de diagnose kanker en in de jaren erna met gericht advies dat rekening houdt met iemands gezondheid, persoonlijke voorkeuren en maatschappelijke situatie. 

Wetenschappelijk onderbouwd en voortdurend doorontwikkeld op basis van de praktijk

Voor het eerst is voor mensen die kanker hebben (gehad) een digitaal hulpmiddel beschikbaar dat is samengesteld op grond van wetenschappelijk onderzoek en leidt tot een gericht advies. De meest recente kennis en medische richtlijnen zijn erin verwerkt.

 Het hulpmiddel is ontwikkeld door de onderzoeksgroep ‘Samen leven met kanker’ en staat onder leiding van prof. dr. Irma M. Verdonck-de Leeuw, hoogleraar psychosociale oncologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc. Verschillende teams van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en zorgverleners die dagelijks mensen met kanker begeleiden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Oncokompas.

Professor Irma Verdonck-de Leeuw: ”Het Oncokompas is ontwikkeld door een gepassioneerd team en we zien erg uit naar de reacties van de gebruikers die we stimuleren om hun ervaringen te delen. Het hulpmiddel zal continu aangepast en verbeterd worden op basis van feedback van gebruikers en de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn nu ook tegelijkertijd bezig met een wetenschappelijke studie om de ondersteuning die het patiënten en zorgverleners levert nog gedetailleerder in kaart te brengen en lessen daaruit te trekken. Ook krijgen we meer inzicht in de kosten en baten van het Oncokompas vanuit het perspectief van patiënten en vanuit de maatschappij.

Bij de ontwikkeling van Oncokompass zijn Bart Klijsen (IXA), Renate Ridderhof (IXA) en Giel Eijbaard (VU inkoopmanagement) betrokken.