Home NLENAAAA

Drie VU en VUmc projecten ontvangen STW Take-off subsidie

This news item is only available in Dutch.

Twee VU projecten en een VUmc project hebben een STW Take-off subsidie van € 40.000 ontvangen voor een haalbaarheidsstudie.  Het Amsterdamse Stress Lab van Dr. De Rooij (VU), Talent en spelinzicht van Prof. Savelsbergh (VU) en  ISA: Instrumented Spasticity Assessment for children and adults van Janine Sikkens.

Haalbaarheidsstudie: Het Amsterdam Stress Lab

Hoofdaanvrager: Dr. S.R. de Rooij, Vrije Universiteit Amsterdam
Stress vormt een toenemend probleem in onze samenleving. Niet alleen volwassenen ervaren steeds meer stress, ook bij kinderen en adolescenten neemt stress toe. Onlangs hebben wij het Amsterdam Stress Lab opgezet dat als missie heeft om onze wetenschappelijke kennis over stress in het vroege leven beschikbaar te maken en te vertalen naar concrete middelen en toepassingen om effecten van stress in het vroege leven te verminderen. Het doel van de voorgestelde studie is om de haalbaarheid van het maatschappelijk en economisch valoriseren van het Amsterdam Stress Lab te onderzoeken.

Talent en spelinzicht

Hoofdaanvrager: Prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, Vrije Universiteit Amsterdam
Studenten Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben dit jaar de 10de editie van de Rabobank / ACE Summerschool Ondernemerschap gewonnen. Tijdens deze week hebben de studenten een eerste versie van een business case gemaakt die is gebaseerd op een Spelinzichttest ontwikkeld vanuit 10 jaar wetenschappelijk onderzoek vanuit de VU waarmee talent bij jonge voetballers kan worden ontdekt door op een objectieve manier talent in spelinzicht te meten. De potentie of spelinzicht wel of niet aanwezig is, bepaalt het verschil op latere leeftijd tussen zeer goede en andere spelers. Daarom is het zo belangrijk om spelinzicht meetbaar te maken in een vroeg stadium. Voetballers worden thans vooral gescout op basis van wedstrijden en dus op basis van subjectieve waarnemingen. Hierdoor is het in de praktijk moeizaam om te bepalen wie er talent heeft in spelinzicht. De studenten willen een onderneming starten en willen in samenwerking met de VU de wetenschap in de praktijk brengen, andersom ook. De VU ziet graag een verdergaande toepassing van de Test zoals deze tot nu toe ontwikkeld is. Tijdens de haalbaarheidsstudie wordt de business case verder uitgewerkt.

ISA: Instrumented Spasticity Assessment for children and adults

Hoofdaanvrager: J.W. Sikkens-van de Kraats, VU Medisch Centrum Amsterdam
Spasticity is a clinical phenomenon related to many neurological diseases affecting more than an estimated 12 million people worldwide in their activities of daily living, function and mobility. Treatment of spasticity is very important, but current tests for diagnosing spasticity lack standardization, quantification and objectivity. This leads to ineffective and suboptimal treatment of spasticity. VU medical center has a track record on spasticity research, and has started the development of a reliable, objective instrumented spasticity assessment (ISA) solving this clinical problem. This projects aims to assess the commercial ánd product design feasibility of ISA. ISA will be a patient friendly medical device for clinicians providing them with etiology based diagnostics, i.e. essential information for accurate clinical decision making. This will greatly contributes to effective treatment of spasticity, thus lowering the burden of this phenomenon.

Haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie van Take-off krijgen academische ondernemers de tijd en de ruimte te onderzoeken of hun plan of pilot voor kennisbenutting technisch en commercieel haalbaar is. En daarmee voorziet de financiering in een grote behoefte in de alfa- en gammawetenschappen.
Take-off biedt onderzoekers de kans om onderzoek uit te voeren dat anders wellicht op de plank blijft liggen én om samen te werken met commerciële partijen.

Opzet van Take-off

Take-off bestaat uit twee onderdelen: Fase 1 en Fase 2. Financiering uit Fase-1 is bedoeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een commerciële activiteit. De maximale subsidie die in Fase 1 wordt toegekend, bedraagt 40.000 euro. Met Fase 2-financiering kunnen onderzoekers voor hun start-up een vroegefasetraject opzetten. De financiering daarvoor bestaat uit een lening aan de start-up van maximaal 250.000 euro.

Meer informatie over Take-off

Take-off past prima in het NWO-beleid voor kennisbenutting. Het is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van NWO, STW en ZonMw dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen moet stimuleren.
Take-off wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bestaat uit financiering voor start-ups en haalbaarheidsstudies.
Take-off staat open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma). Per jaar is 6,65 miljoen euro beschikbaar voor circa 80 projecten. Er zijn twee rondes per jaar. Per ronde is er 925.000 euro beschikbaar voor de haalbaarheidsstudies en 2,4 miljoen euro voor de vroege-faselening.
Zie de website van STW voor meer informatie over rondes.