Home NLENAAAA

Finalisten Amsterdam Science & Innovation Award 2017 bekend

Persbericht, 31 mei 2017

Finalisten Amsterdam Science & Innovation Award 2017 bekend

Innovatieve ideeën voor zeer uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken

De finalisten voor de Amsterdam Science & Innovation Award 2017 zijn bekend. De jury, onder leiding van Mirjam van Praag, had de moeilijke taak om tien finalisten te selecteren uit alle inzendingen van de Amsterdamse kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. De innovaties en nieuwe technologieën bieden innovatieve oplossingen voor zeer uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Op 21 juni wordt de winnaar van de Amsterdam Science & Innovation Award bekend gemaakt. De middag staat in het teken van innovaties en ondernemerschap.

De finalisten en hun innovatieve ideeën

Na een selectieprocedure door de vakjury is er een gevarieerde selectie finalisten gekozen die allen meedingen naar de Amsterdam Science & Innovation Award. De innovaties lopen zeer uiteen van een apparaat dat van kleur verschiet bij geluidsoverlast, een bio‐raffinaderij concept dat het afval van de schillen van citrusvruchten omzet naar waardevolle producten als geuren, vezels en voedsel ingrediënten, een uitdagende training voor middelbare scholieren om nieuws op een kritische (en wetenschappelijke) manier te lezen en een Molecular Dynamics Studio als katalysator in de ontwikkeling van krachtige Molecular Dynamics-methoden.

Ook dit jaar zitten er weer een aantal medische innovaties tussen: een online hulpmiddel voor neuropsychologen om te beoordelen of de testscores van een patiënt indicatief zijn voor een hersenstoornis; een nieuwe microscoop die in staat is om zenuwen goed te kunnen zien bij operaties waardoor zenuwschade bij patiënten voorkomen kan worden en een mobiele loopband waarmee IC patiënten op een veilige manier naast hun bed kunnen lopen wat het herstel bevordert. Andere technologische innovaties zijn een nieuw instrument dat het fotograferen en filmen van moleculen en reacties met röntgenstraling in het lab mogelijk maakt, een analytische tool die persoonlijke feedback geeft aan hardlopers om trainingen te verbeteren en daarmee blessureleed te voorkomen en een activering-app voor zelfmanagement van stemmingswisselingen voor mensen met een depressie.

Feestelijke finale op 21 juni

De finalisten pitchen op 21 juni hun idee voor een vakjury en het publiek. De vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de Amsterdamse kennisinstellingen, letten bij de beoordeling op innovativiteit, uitvoerbaarheid, haalbaarheid en vervulling van een marktbehoefte. De finalisten maken kans op de hoofdprijs van € 10.000,-. Met de geldprijs kan de onderzoeker of student zijn/haar idee verder uitwerken. Naast de hoofdprijs wordt er ook een stimuleringsprijs ter waarde van € 5.000,- en een publieksprijs van € 2.500,- uitgereikt. Vanaf 6 juni kan het publiek online meestemmen op hun favoriete idee.

Amsterdam innovatie hoofdstad

De Gemeente Amsterdam is partner van de Amsterdam Science & Innovation Award. Zij hecht veel belang aan ondernemerschap en innovatie voor de stad Amsterdam. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in een samenwerking met IXA en de Amsterdamse kennisinstellingen in het valorisatieprogramma IXAnext; Talent voor Innovatie. In dit programma wordt samenwerking van de kennisinstellingen met het bedrijfsleven gestimuleerd, innovatielabs opgezet en wordt ondersteuning aan startups en spin-offs uitgebreid.
Het Science meets Business event, voorafgaand aan de Award, sluit aan bij deze ambitie. In dit programma-onderdeel worden wetenschappers verder geholpen in hun ondernemerschap en het op de markt brengen van hun innovatieve idee.

Alle finalisten op een rij

  1. Bauke Bakker (Orlando Cabanas, Roberto Pizato, Dion Gavriilidis) | Alumni network Medialab Amsterdam | HvA | SHHH - See How Households Hear
  2. Ruth Zinkstok (Margriet Pol) | HvA | The development of an activity application for mood self-management, the I-ACT
  3. Kenneth Chin | AMC | Real-time intraoperative nerve identification using collimated polarized  light imaging
  4. Marike van der Schaaf (Juultje Sommers) | AMC |First steps to recovery. The ICU Mill: a smart, simple and safe solution for rehabilitation in acute care
  5. Daan Geerke (Marc van Dijk) | VU | MDStudio: Molecular Dynamics workflows made easy
  6. Monalisa Goswami (Moniek Tromp) | UvA | XASPect-A bench-top X-Ray Absorption Spectrometer
  7. Ben van Oeveren | VU | Move Metrics, Innovation in feedback
  8. Sytze van Stempvoort | VU | PeelPioneers - valorization of citrus peel waste
  9. Hanneke Hulst (Jeroen Geurts; Quinten van Geest, Marijn Huiskamp, Piet Bouman, Benthe Westerik, Floor de Boer, Stella van het Klooster, Wietke Babelioswky) | VUmc | Science of Society (S.O.S.)
  10. Nathalie Ramona de Vent (Joost Agelink van Rentergem) | UvA | ANDI - Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure

Amsterdam Science & Innovation Award

De Amsterdam Science & Innovation Award is de prijs voor het meest innovatieve en wetenschappelijke idee van Amsterdam. Deze prijs staat open voor alle onderzoekers en studenten van de Amsterdamse kennisinstellingen en onderzoeksinstituten en is 12 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door IXA (Innovation Exchange Amsterdam, het valorisatiecentrum van de UvA, VU, VUmc, HvA en het AMC). Het doel van de prijs is om de waardevolle ideeën gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek zichtbaar te maken. Samenwerkingspartners zijn de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Science Park, Port of Amsterdam, Rabobank, Equinix, Sanquin, NKI-AVL, SURFSara en De Vries & Metman

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de pers:
Wilt u een uitnodiging voor het evenement, heeft u een interview verzoek of heeft u beeldmateriaal nodig? Neem dan contact op met Caroline Kleine Staarman: pers@ixa.nl