Home NLENAAAA

Valorisatie in beeld

This item and online magazine is only available in Dutch.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteert het onlinemagazine ‘Valorisatie in beeld’. De veertien Nederlandse universiteiten laten hierin zien hoe wetenschappelijke kennis ten goede komt aan de samenleving. Van maatschappelijke samenwerking, mediaoptredens en universiteitsmusea tot start-ups, patenten en onderzoeksverbanden met het bedrijfsleven: alle vormen van kennisbenutting komen langs.

Kennisbenutting, valorisatie genoemd, is naast het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek een derde kerntaak van universiteiten. Wetenschappers zorgen dat hun uitvindingen, kennis en ideeën buiten de universiteit een plek vinden en ten goede komen aan de samenleving. Het magazine ‘Valorisatie in beeld’ biedt een collage van deze verschillende vormen van valorisatie anno 2016. En dit is slechts een greep uit de bijdragen van de wetenschap aan de vele gezichten van kennisbenutting in Nederland. Het magazine zoomt per universiteit in op de cijfers en praktijkvoorbeelden, ondersteund met interessante artikelen, filmpjes en infographics.
Ook de UvA en VU hebben een bijdrage geleverd aan het magazine. Kijk voor de UvA valorisatievoorbeelden en de VU valorisatievoorbeelden.

Valorisatie zichtbaar en meetbaar maken

Valorisatie is de dagelijkse praktijk voor alle universiteiten, maar het is niet altijd zichtbaar. In Nederland en in omringende landen zijn daarom initiatieven ontstaan om deze activiteiten zichtbaar en meetbaar te maken. Nederlandse universiteiten ontwikkelden daarop de valorisatie-indicatoren volgens een gezamenlijke definitie. Iedere universiteit heeft vervolgens een eigen set van indicatoren gekozen om haar manier van kennisbenutting zichtbaar te maken. Het helpt de universiteiten bovendien om hun eigen profiel te versterken. De resultaten zijn te lezen in het E-zine.

E-zine "Valorisatie in beeld".