Home NLENAAAA

Onderzoek naar betere hoortoestellen

This news item is only available in Dutch.

Sophia Kramer en Adriana Zekveld, onderzoekers van VUmc, gaan onderzoek doen naar het profijt van hoortoestellen in realistische luistersituaties. Nu dragen nog te weinig mensen met een gehoorprobleem een toestel omdat de apparaten te weinig voordeel bieden. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van innovatieve hoortoestellen die voldoende voordeel bieden.


Het onderzoek is mogelijk dankzij een Europese "Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks" subsidie van 1.6 miljoen euro voor dit project "HEAR-ECO: Innovative Hearing Aid Research - Ecological Conditions and Outcome Measures".

De onderzoekers zijn verbonden aan de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO hoofd-halschirurgie van VUmc. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met University of Nottingham en Oticon, een grote hoortoestelfabrikant in Denemarken.

Achtergrond

In de vergrijzende maatschappij is gehoorverlies een toenemende zorg voor de volksgezondheid en de participatie aan de samenleving. Hoortoestellen zijn momenteel de meest toegepaste revalidatie methode bij personen met gehoorverlies. Echter slechts 30% -40% van de volwassenen met gehoorverlies dragen een hoortoestel. Een van de redenen is dat de methoden die toegepast  worden om ze te ontwikkelen nog teveel afwijken van de omstandigheden waarin hoortoestellen daadwerkelijk worden gedragen.

Project HEAR-ECO zal een nieuwe generatie gehoor-wetenschappers opleiden die traditionele audiologie kennis gaan integreren met kennis over (luister)motivatie, psychofysiologische maten zoals pupillometrie en cardiovasculaire maten, en hoortoesteltechnologie. De 6 promovendi zullen nieuwe instrumenten en uitkomstmaten combineren voor de innovatie van hoortoestellen die vertaald kan worden naar de communicatie in realistische situaties.

Project HEAR-ECO is een vervolg op het eerdere Europese project "LISTEN" waarin twee promovendi onderzoek hebben gedaan naar de invloed van hoortoestellen op luisterinspanning zoals gemeten met pupillometrie. Begin september wordt er in het kader van dit project in VUmc een Internationale workshop georganiseerd over dit onderwerp met meer dan 35 deelnemers.