Home NLENAAAA

Stop the bleeding

This news item is only available in Dutch.

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Elke seconde telt.

Snelle eerste hulp door omstanders of hulpverleners die al ter plaatse zijn, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), politie, brandweer of marechaussee, kan voorkomen dat mensen doodbloeden. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken.

Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg in VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team, is expert op het gebied van bloedverlies en shock. Hij werkt samen met VUmc Academie en het Netwerk Acute Zorg Noordwest (Traumacentrum) om de kennis en vaardigheden over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te verspreiden. Zijn kennis en methode zijn gebaseerd op de ‘Stop the Bleed’-campagne uit de Verenigde Staten en daarbij de Hartford-consensus en de ‘Bleeding Control Course’1). Hierin wordt het nut en de noodzaak van het zo vroeg mogelijk stoppen van levensbedreigend bloedverlies aanbevolen. Het betreft een breed gedragen initiatief, onder meer door de American College of Surgeons, hulpdiensten en het Ministerie van Defensie van de VS. De initiatiefnemer van de Hartford Consensus, traumachirurg Lenworth M. Jacobs, en de grondlegger van de ‘Bleeding Control Course’ hebben Geeraedts toestemming verleend om dit initiatief ook in Nederland op te zetten. Hierdoor is ‘Stop de bloeding® – red een leven’ de voortzetting van een beproefd concept. Het is ook de eerste gecertificeerde cursus in Nederland waarbij niet-medici leren hoe je bloedingen stopt als omstander. Want uiteindelijk kan iedereen, met vrij eenvoudige handelingen, een ernstige bloeding stoppen.

Op de website www.stopdebloedingredeenleven.nl vindt u alle informatie over de gecertificeerde cursus ‘Stop de bloeding® – red een leven’ die VUmc Academie aanbiedt. U vindt hier voorlichtingsmateriaal over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies, achtergrondartikelen, nieuws en alle partners van dit Nederlandse initiatief.

1.    The ‘Stop the Bleed’ campaign was initiated by a federal interagency workgroup convened by the National Security Council Staff, The White House. The purpose of the campaign is to build national resilience by better preparing the public to save lives by raising awareness of basic actions to stop life threatening bleeding following everyday emergencies and man-made and natural disasters. Advances made by military medicine and research in hemorrhage control during the wars in Afghanistan and Iraq have informed the work of this initiative which exemplifies translation of knowledge back to the homeland to the benefit of the general public. The Department of the Defense owns the ‘Stop the Bleed’ logo and phrase – trademark pending.

IXA support

Diane Schöller, business development manager, is vanuit IXA VU-VUmc betrokken bij de ontwikkeling van het initiatief van Dr. Leo Geeraedts.

  1. Artikel “Omstanders kunnen levens redden na aanslag”