Home NLENAAAA

The impact of health care technology: Launch Pontes Impact program

This news item is only available in Dutch.

Op 12 oktober hebben AMC, VUmc, UMC Utrecht en Implementation IQ het Pontes Impact programma gelanceerd. Het Pontes IMPACT programma staat voor nieuwe zorgtechnologie vertalen naar impact in de dagelijkse praktijk.


Er is een grote behoefte aan innovaties voor de gezondheidssector die leidden tot betere en kosteneffectievere zorg. Maar, MKB bedrijven die zorginnovaties op de markt willen brengen, ondervinden grote obstakels in het ontwikkelings- en marktintroductietraject. Voor succesvolle brede opname in de zorg moet een zorginnovatie voldoen aan 3 voorwaarden:

  1. Klinische meerwaarde
  2. Kosteneffectiviteit
  3. Succesvolle implementatie

 
Pontes IMPACT is een programma waarin zorginnovaties in de praktijk worden beoordeeld en versterkt op klinische meerwaarde, implementeerbaarheid en kosteneffectiviteit.
Pontes IMPACT stroomlijnt het complexe validatietraject. Wij zijn ingebed in de academische ziekenhuizen en bieden een geïntegreerde aanpak met verminderde complexiteit. Medische technologie wordt snel in de praktijk getoetst en op kosteneffectiviteit beoordeeld en geoptimaliseerd. Dit resultteert een in ee methodiek waarmee de uitrol succesvol kan worden opgeschaald.

Partners

AMC, VUmc en UMCU, drie academische ziekenhuizen, verbinden de zorginnovatie aan een klinisch anker en bieden toegang tot de zorgpraktijk voor klinische evaluatie. Zo kan de klinische meerwaarde gemeten en versterkt worden.

THINC. van UMC Utrecht biedt kennis rondom Health Technology Assessments (HTA) en het opzetten en uitvoeren van de klinische evaluatie of studie. Met een HTA analyse worden de kosten en effecten van bestaande zorg met zorginnovaties vergeleken. Uitkomsten van deze analyses geven input voor prijsstellingen en eventuele vergoedingsbesluiten.

Implementation IQ heeft als doel om snelle groei mogelijk te maken van het aantal tevreden en duurzame gebruikers van de innovatie. Daardoor levert de innovatie optimale meerwaarde en maakt de innovator rendement. Om dit te bereiken, zorgt Implementation IQ voor begeleiding vanaf het eerste prototype/concept tot en met bewezen succesvolle brede opschaling.

Meer weten?

Neem contact op met Pontes IMPACT:
Mercedes Tuin | 020-566 8021 | m.s.tuin@amc.nl | www.pontesimpact.nl

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.