Voorwaarden gebruik CDA VU and VUmc

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

Confidentiality Agreement / Confidential Disclosure Agreement (CDA) / Non-Disclosure Agreement (NDA) VU and VUmc

De onderzoeker/medewerker van VU/VUmc mag pas met een andere partij vertrouwelijke informatie uitwisselen als er een geheimhoudingsovereenkomst (de “CDA”) getekend is.

WANNEER TE GEBRUIKEN?

De CDA is bedoeld voor de eerste verkennende gesprekken waarbij een mogelijke samenwerking tussen partijen wordt onderzocht. Wanneer partijen besluiten tot samenwerking over te gaan, dient er na de CDA ook een (onderzoeks-)samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten.

WAT IS HET BELANG VAN DE CDA?

Het tekenen van deze overeenkomst is van belang, omdat de geheimhouding de communicatie tussen partijen bevordert en je daarmee tot een vruchtbare samenwerking kan komen. Bovendien is deze geheimhouding van groot belang voor de bescherming van de kennis (Intellectueel Eigendom) van VU/VUmc en voor het (eventueel) aanvragen van een octrooi (patent) op deze kennis. Een vinding is namelijk niet meer octrooieerbaar als deze eenmaal in het publieke domein aanwezig is. Hierdoor kunnen (potentiële) inkomsten worden misgelopen waardoor mogelijke investeerders vaak niet meer geïnteresseerd zijn en de vinding dan de markt/maatschappij niet zal bereiken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN INSTRUCTIE VOOR DE CDA:

  1. Let op: voordat je vertrouwelijke informatie verstrekt moet de CDA zijn ondertekend. Pas na het ondertekenen van deze overeenkomst mogen de besprekingen beginnen. Belangrijk is daarom ook dat de ingangsdatum (Effective Date) en ondertekening van de overeenkomst eerder is dan of gelijk is aan de datum van de eerste bespreking met de andere partij.
  2. Er zijn twee verschillende soorten CDA’s. De “one-way” en de “two-way” CDA. Deel je vertrouwelijke informatie met elkaar dan dien je de two-way overeenkomst te gebruiken. Als de informatie alleen door VU/VUmc wordt verstrekt, dan kun je de one-way overeenkomst gebruiken. Als de andere partij alleen informatie verstrekt, dan zal dit vaak onder de CDA voorwaarden van de andere partij gaan. In dit geval moet IXA worden ingeschakeld om deze te beoordelen.
  3. Na je keuze voor de soort overeenkomst, kun je de CDA downloaden en de invulvelden invullen. Beperk daarbij de omschrijving van het doel (the ‘Purpose’) tot een specifiek project of projectgroep.
  4. Buiten de invulvelden mag de inhoud van de CDA niet gewijzigd worden. Is wijziging van de tekst toch (door de wederpartij of anderszins) gewenst, dan moet contact worden opgenomen met IXA via info@ixa.nl.
  5. Conform de geldende bevoegdhedenregeling (dit houdt in wie voor VU/VUmc contracten mag ondertekenen) kun je de CDA laten dateren en tekenen door de manager bedrijfsvoering van uw faculteit of divisie.
  6. De andere partij verzoeken de CDA ondertekend terug te sturen. De volgorde van ondertekening maakt overigens niet uit.
  7. Een PDF van de door alle partijen ondertekende CDA sturen naar: info@ixa.nl.
  8. Zoals hiervoor aangegeven mogen de gesprekken beginnen nadat de CDA door beide partijen is ondertekend.
  9. Door de CDA te downloaden verklaar je deze gebruiksvoorwaarden in acht te zullen nemen.

ROL IXA

IXA kan behulpzaam zijn bij het voeren van gesprekken/onderhandelingen met andere partijen inzake een potentiële overdracht van kennis en/of samenwerking. Bij een mogelijke (aanzet tot een) vinding of andere relevante kennis/know how/intellectueel eigendom graag contact opnemen met de medewerkers van IXA via info@ixa.nl. Raadpleeg ook de toepasselijke Regeling Kennisexploitatie voor de afspraken rond de exploitatie van VU/VUmc kennis.

Templates Amsterdam UMC, locatie  VUmc and Vrije Universiteit Amsterdam

Ik heb bovenstaande instructies en voorwaarden gelezen en door middel van het downloaden van een van de template CDA’s via deze link ga ik akkoord met deze voorwaarden.