Voorwaarden gebruik CDA 2-way – VUmc

Voorwaarden voor gebruik geheimhoudingsovereenkomst/Confidentiality agreement (CDA)/Non-disclosure agreement (NDA)

HET BELANG VAN DE CDA:
De onderzoeker/medewerker VU mag pas met een andere partij vertrouwelijke informatie uitwisselen als er een geheimhoudingsovereenkomst getekend is.

Deze geheimhouding is van groot belang voor het bescherming van de kennis (Intellectueel Eigendom) van de VU en voor het (eventueel) aanvragen van een octrooi (patent) op deze kennis. Geheimhouding is essentieel aangezien een vinding niet meer octrooieerbaar is als deze eenmaal in het publieke domein aanwezig is. Hierdoor kunnen (potentiële) inkomsten worden misgelopen. IXA kan behulpzaam zijn bij het voeren van verdere gesprekken/onderhandelingen met andere partijen inzake samenwerking en/of potentiële overdracht van kennis. Bij een mogelijke (aanzet tot een) vinding of andere relevante kennis/know how/intellectueel eigendom graag contact opnemen met de medewerkers van IXA via info@ixa.nl

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN INSTRUCTIE: 

  • Invulvelden invullen. Buiten de invulvelden mag de inhoud van de CDA niet gewijzigd worden.
  • Is wijziging van de tekst toch (door de wederpartij of anderszins) gewenst, dan moet contact worden opgenomen met IXA via info@ixa.nl
  • Conform de geldende bevoegdhedenregeling (dit houdt in wie voor de VU contracten mag ondertekenen) laten dateren en tekenen door de directeur bedrijfsvoering van uw faculteit.
  • Naar de andere partij sturen en deze laten dateren en medeondertekenen (NB: deze pagina hoeft niet meegestuurd te worden aan de andere partij).
  • Een pdf van de door alle partijen ondertekende CDA sturen naar: info@ixa.nl.
  • Hierna mogen de besprekingen beginnen. Let op dat de ingangsdatum (Effective Date) van de overeenkomst en de datum van ondertekening voorafgaat aan de eerste bespreking met de andere partij.

Ik heb bovenstaande instructies en voorwaarden gelezen en begrepen en ga hiermee akkoord en wil graag de standaard CDA downloaden.