Sociale informatieverwerkingstest voor kwetsbare jeugdigen

June 20, 2019

De sociale wereld is soms lastig te interpreteren voor jeugdigen. Inadequate sociale informatieverwerking is een belangrijke verklarende factor voor gedragsproblemen bij jeugd. Sociale informatieverwerking meten bij jeugdigen met gedragsproblemen kan nu met de diagnostische Sociale informatieverwerkingtest (SIVT). Maaike van Rest (VU) heeft samen met diverse externe partners de SIVT ontwikkeld.

Belang sociale informatie verwerking
De sociale wereld is soms lastig te interpreteren voor jeugdigen. Inadequate sociale informatieverwerking is een belangrijke verklarende factor voor gedragsproblemen bij jeugd. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben een hoger risico op deze gedragsproblemen.
Sociale informatieverwerking meten bij jeugdigen met gedragsproblemen kan nu met de diagnostische Sociale informatieverwerkingtest (SIVT).

Maaike van Rest (VU) heeft samen met Aart Vriens (Leviaan), Maroesjka van Nieuwenhuijzen (William Schrikker), Walter Matthys (Universiteit Utrecht), 4 zorginstellingen (Ambiq, De Hondsberg/Koraal,  ’s Heeren Loo en Pluryn) en het Landelijk Kenniscentrum Licht verstandelijke beperking (LKC LVB) de Sociale informatieverwerkingtest ontwikkeld. Deze SIVT is nu verkrijgbaar bij Hogrefe Uitgevers BV. De SIVT biedt inzicht op welke aspecten van sociale informatieverwerking een kind of jongere problemen heeft. Hierdoor kan verdere behandeling of begeleiding adequaat worden ingezet.

Hoe werkt de SIVT?
De SIVT is een interactieve, digitale test en heeft twee verschillende versies: een versie voor kinderen (8-12 jaar) en een versie voor jongeren (13-17 jaar). De test wordt afgenomen met een tablet en bestaat uit filmpjes van sociale probleemsituaties waarover het kind vragen beantwoordt. De sociale probleemsituaties in de filmpjes zijn realistisch en relevant voor de leeftijdsgroepen. Het is aangetoond dat inadequate sociale informatieverwerking, gemeten met de SIVT, een belangrijke factor is in relatie tot de gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Meer informatie over de SIVT.
Film Maaike van Rest.