Amsterdam UMC cursus opgenomen in de nieuwe Nederlandse Richtlijn Eerste Hulp

September 9, 2021

Onlangs is de cursus ‘Stop de bloeding, red een leven’ standaard EHBO geworden in Nederland, en dus opgenomen in de nieuwe Nederlandse Richtlijn Eerste Hulp. De cursus – een initiatief van traumachirurg Leo Geeraedts – is de eerste gecertificeerde cursus in Nederland waarbij  iedereen kan leren om levensbedreigende bloedingen te stoppen als omstander.

De cursus is in 2016 ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners, politie en brandweer en voor burgers. In deze cursus leren zij hoe ze direct grote bloedingen kunnen stelpen en daarmee levens kunnen redden voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn.

De kennis en methode van de cursus zijn gebaseerd op de ‘Stop the Bleed’-campagne uit de Verenigde Staten en daarbij de Hartford-consensus en de ‘Bleeding Control Course’. Hierin wordt het nut en de noodzaak van het zo vroeg mogelijk stoppen van levensbedreigend bloedverlies aanbevolen. Het betreft een breed gedragen initiatief, onder meer door de American College of Surgeons, hulpdiensten en het Ministerie van Defensie van de VS.

Voor omstanders
Volgens Geeraedts is het van belang dat omstanders deze cursus krijgen: “Het stoppen van levensbedreigende bloedingen is niet ingewikkeld. Iedereen kan het verschil maken met een eenvoudige handeling en een leven redden.” Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg in VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team, werkt samen met VUmc Academie, het Netwerk Acute Zorg Noordwest (Traumacentrum) en IXA om de kennis en vaardigheden over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te verspreiden. Inmiddels is de cursus door samenwerking met ander traumacentra over Nederland verspreid.

In de praktijk
Aart-Jan, brigadier bij de politie in Amsterdam heeft de cursus gevolgd. “Wij zijn als politie vaak als eerste ter plaatse bij ongevallen, aanrijdingen, schiet- of steekincidenten. Door de cursus ‘Stop de bloeding, red een leven’ zijn mijn collega’s en ik zekerder geworden over onze eerste EHBO-handelingen en kunnen wij het verschil maken met betrekking tot de overlevingskans van het slachtoffer. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik dit verschil nu al drie keer kunnen maken sinds de cursus; op het wachten van de ambulance en MMT kon ik door het inzetten van een tourniquet het bloeden bij de slachtoffers stoppen.

Rol van IXA
Als lid van het projectteam Stop de bloeding – red een leven speelt IXA een belangrijke rol bij het formaliseren van samenwerkingen, door het opstellen van licentieovereenkomsten met andere partijen als de trauma- en opleidingscentra, Het Oranje en Het Rode Kruis.  Ook met leveranciers van producten en materialen die tijdens de trainingen worden gebruikt heeft IXA overeenkomsten opgesteld. Daarnaast denkt IXA mee over de verdere uitrol en implementatie.