‘Brains, Buildings, Business: de Vrije Universiteit en Zuidas

November 5, 2019

‘Brains, Buildings, Business: de Vrije Universiteit en Zuidas’ was de titel van een congres over de ruimtelijke en inhoudelijke integratie van Vrije Universiteit (VU) en Zuidas, georganiseerd in november 2018.

Rond 1960 was de VU samen met het ziekenhuis de eerste ‘bewoner’ van het gebied, lang voordat er van een ‘Zuidas’ sprake was. Nu, ongeveer zestig jaar later,  is de stad naar de universiteit en de campus naar Zuidas toegegroeid. Als stadcampus zullen de VU en het medisch centrum deel uitmaken van het kenniskwartier van de stadswijk Zuidas, waarmee de ruimtelijke integratie van universiteit en business district compleet is.  In de loop der jaren is de VU al vele verbindingen aangegaan met organisaties in de omgeving. Het gebied ontwikkelt zich tot een volwaardig innovation district met de Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC als sterke kennisdragers. Deze voortgaande ruimtelijke ontwikkeling roept ook vragen op over de inhoudelijke samenwerking op het gebied van valorisatie, over onafhankelijkheid van de wetenschap en duurzame gebiedsontwikkeling.  Deze uitgave geeft een impressie van de tijdens het congres besproken thema’s en wil aanzetten tot verder debat.