Computerspel test potentiële werknemers op integriteit

October 27, 2020

Integriteit is een persoonlijkheidstrek die relevant is voor hoe mensen zich gedragen, voornamelijk voor mensen in machtsposities. Ondanks dat het mogelijk is met standaard en nieuwe assessmentmethoden – zoals een computerspel – integriteit van potentiele werknemers in kaart te brengen, zijn deze methoden voor het meten van integriteit voor dergelijke openstaande posities zelden onderdeel van selectieprocedures. Dit blijkt uit het promotieonderzoek aan de VU van Ard Barends die op basis van zijn onderzoeksresultaten een computerspel ontwikkelde.

Virtueel solliciteren
Het computerspel is ontworpen op basis van het onderzoek van Barends, zoals in welke mate het gedrag van mensen wordt beïnvloedt door macht en de mate van hun integriteit. Integriteit werd onder andere gemeten op basis van de wijze waarop deelnemers hun virtuele karakters (avatars) in het spel vormgaven. Barends: “Het blijk dat dit computerspel voor personeelsselectie in staat is om de integriteit van potentiele werknemers te meten én relevante uitkomsten te voorspellen. Bovendien is het spel van toegevoegde waarde ten opzichte van de standaard zelfrapportages in de voorspelling van sommige uitkomsten.”

Van vragenlijst naar game
Voor personeelsselectie en assessments wordt er veelal gebruik gemaakt van vragenlijsten om de integriteit van kandidaten in kaart te brengen. Barends: “Kandidaten vinden dergelijke vragenlijsten echter vaak langdradig en achterhaald. Een computerspel is dan een mooi alternatief. In samenwerking met het Nederlandse assessmentbureau LTP Business Psychologists is het gelukt om een spel te ontwerpen om de integriteit van kandidaten te meten.”

Vind hier het proefschrift en de livestream.