EU-rapport: HvA is voorbeeld in ondernemerschaps-onderwijs

October 8, 2018

Nederland loopt voorop in het integreren van ondernemerschap en innovatie in het hoger onderwijs ten opzichte van andere Europese landen. Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de OESO tot stand kwam. De HvA wordt als voorbeeld genoemd voor andere instellingen.

Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in the Netherlands werd gepubliceerd door HEInnovate, een denktank voor hogeronderwijsinstellingen opgericht door de OESO en de Europese Commissie. Het rapport analyseert de strategie en aanpak van ondernemerschapsonderwijs bij acht HO-instellingen, waaronder de HvA, die economische en sociale ontwikkeling kunnen stimuleren. Waarom presteert Nederland zo goed op dit gebied? Overheidsbeleid is een belangrijke factor, meer in het bijzonder het Valorisatieprogramma dat in 2010 werd geintroduceerd. Dit programma legt de nadruk op het dichten van de kloof tussen onderzoek en de praktische toepassing ervan.

Entrepreneurship embedden op de HvA

Voorbeelden van best practices van de HvA staan verspreid in het rapport. De Knowledge Mile wordt gebruikt als een voorbeeld van de manier ’waarop hogeronderwijsinstellingen in Nederland optreden als drijvende kracht achter ondernemerschap en innovatie in regionale, sociale en gemeenschapsontwikkeling.’ De HvA wordt ook geprezen voor de manier waarop valorisatietaken zijn geïntegreerd in de functiebeschrijvingen van lectoren en onderzoekers. In het rapport wordt de HvA als voorbeeld gesteld aan andere hogeronderwijsinstellingen, die kunnen leren van de HvA hoe valorisatie-activiteiten onderdeel worden van personeelswerving, personeelscontracten en promotie maken.

Ondernemende mind set

Ingrid Wakkee, lector Ondernemerschap, gaf bij de presentatie voorbeelden van de manier waarop de HvA ondernemerschap integreert in de hele organisatie. ‘We hebben ons sterk ingezet om ondernemerschap op alle niveaus door te voeren. Vijf minoren gaan over het opzetten van een eigen bedrijf, veel ander onderwijs is gerelateerd aan het thema en studentondernemers kunnen afstuderen op hun eigen bedrijf. Het praktische karakter van het hogerberoepsonderwijs vraagt om een ondernemende mind set. We verwachten dat iedere student die competentie ontwikkelt, los van de richting waarin die studeert.’

Justin Cobelens, vierdejaars Aviation Engineering aan de HvA heeft Toupr opgericht, een bedrijf waarbij middelbare-schoolleerlingen hulp krijgen van hbo-studenten bij hun huiswerk. Het doel is dat leerling en student samen leren. Cobelens werd gestimuleerd door het ondernemerschaponderwijs aan de HvA en het 10K incubator programma, dat start ups van studenten en medewerkers ondersteunt.

Teruglopende budgetten

De timing van de presentatie van het rapport was opvallend. Het rapport onderstreept immers het belang van voldoende overheidsfinanciering voor het hoger onderwijs, terwijl de budgetten teruglopen. Een belangrijke aanbeveling van het rapport is het voorzetten van het Valorisatieprogramma, dat eind 2018 eindigt. In haar speech erkende minister Van Engelshoven de noodzaak voor structurele financiering voor onderzoek naar het effect van ondernemerschapsonderwijs. “Ondernemerschap en innovatie zijn essentiële componenten voor het hoger onderwijs in Nederland en voor de maatschappij als geheel.  Het is echter wel nodig om het effect van ondernemerschapsonderwijs  op studenten en start ups te onderzoeken. Ik zal dit agenderen in de Global Entrepreneurship Week in november en ik zal zorgen voor geoormerkt budget hiervoor.”

Na afloop van de presentatie van het rapport had Van Engelshoven een ontmoeting met onderzoekers en studenten van de HvA en sprak ze over het Amsterdam bijstandsexperiment.

Minister van Engelshoven en HvA-rector Geleyn Meijer (rechts). Foto: Dingena Mol.