Guide to probiotics wins James Lind Award 2018

November 28, 2018

VU-microbioloog Remco Kort in ontvangst genomen tijdens het symposium ‘Gezondheidswinst met vitamines en mineralen’ in Maarssen.

De ‘Gids voor probiotica ter preventie van antibiotica-gerelateerde diarree’ van TNO en ARTIS-Micropia wint de award in de categorie ‘toepassing’. De wetenschapsprijs is vrijdag 23 november door Voorzitter van de jury, Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan Wageningen University & Research, prees Remco Kort: “De praktische gids voor probiotica slaat een mooie brug tussen wetenschap en praktijk. Dit kan helpen om de bekendheid over het nut van probiotica bij antibioticagebruik bij artsen te vergroten. Het goede overzicht is bij uitstek relevant voor praktijk.”

Het onderzoek ‘Lage vitamine D en K niveaus en hoge bloeddruk’ van Hanne van Ballegooijen (Amsterdam UMC) won de James Lind Prijs in de categorie ‘onderzoek’ .

Naast een award en een oorkonde ontvingen Remco Kort en Hanne van Ballegooijen een cheque ter waarde van € 5.000. Met dit bedrag wil Remco Kort met Micropia een citizen science onderzoek in gang zetten naar effecten van probiotica en gefermenteerde voeding op onze gezondheid.

Winnaars gekozen door vakjury en stemmen van publiek

Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit vijf personen, nomineerde vier impactvolle wetenschappelijk onderzoeken waarbij één of meerdere fysiologisch actieve (voedings)stof(fen) een rol spelen, alsmede drie waardevolle toepassingen ervan in praktijk. De jury heeft individueel gestemd om voor de helft de winnaars vast te stellen. Het publiek, bestaande uit o.a. zorgprofessionals, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en geïnteresseerde consumenten en patiënten, bepaalde voor de overige 50% de uitslag.

James Lind Prijs

De James Lind Prijs erkent en ondersteunt wetenschappelijke onderzoeken naar fysiologisch actieve (voedings)stoffen en moedigt toepassingen ervan in de praktijk aan. Doel is om onderzoeken en toepassingen te stimuleren, die gezondheidswinst voor de samenleving opleveren. De prijs is door NPN in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op onze huidige kennis door wetenschappelijk onderzoek en succesvolle toepassingen: van wetenschap naar waarde. James Lind (1716-1794) was een van de eerste artsen die op dit gebied succes behaalde.

Remco Kort en Micropia

De samenwerking tussen Remco Kort en Micropia, ‘s werelds enige museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt in Artis, bestaat al een lange tijd. In 2017 tekende Kort een overeenkomst om de samenwerking kracht bij te zetten en zijn zijn werkzaamheden voor Micropia officieel onderdeel van zijn VU-hoogleraarschap.

Misja Leikin, jurist IXA VU-VUmc, heeft ondersteuning gegeven bij het tot stand komen van het contract.