Impact Awards voor Jaap Bonjer, Erwin Peterman & Gijs Wuite en Roeland van Geuns

November 4, 2019

Jaap Bonjer (Amsterdam UMC), Erwin Peterman en Gijs Wuite (VU) en Roeland van Geuns (HvA) ontvangen de Impact Awards 2019.

De Amsterdamse Impact Award wordt ieder jaar toegekend aan gerenommeerde onderzoekers of onderzoeksgroepen, die met hun onderzoek en innovaties een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. De Award is een lifetime achievement award en geen geldprijs. De onderzoekers ontvangen hun Award op 26 november 2019.

Jaap Bonjer, hoogleraar heelkunde aan Amsterdam UMC krijgt de prijs voor de oprichting van het Amsterdam Skills Centre for Health Sciences (ASC). Daarmee heeft Nederland een van de meest geavanceerde trainingscentra voor chirurgische vaardigheden ter wereld met o.a. twaalf OK’s en diverse laboratoria. Het ASC is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC en het Amerikaanse bedrijf Stryker, gespecialiseerd in medische apparatuur. Jaap Bonjer verdient de erkenning voor zijn visie op verbetering van de gezondheidszorg in Nederland en ver daarbuiten. Zijn initiërende en verbindende vermogen om alle disciplines van zowel binnen als buiten de organisatie bij een te brengen en het daarbij inzetten van zijn netwerk en maatschappelijke betrokkenheid waren sterk bepalend voor de vertaling van zijn idee naar een daadwerkelijk sociale impact. Dankzij hem is er een plek waar methodes beter en efficiënter kunnen worden getraind en getest en artsen intensief chirurgische ingrepen kunnen oefenen, zowel chirurgen in opleiding als  opgeleide chirurgen die nieuwe methodes moeten oefenen. Die impact is er ook in de derde wereld, waar een groot tekort is aan geschoold personeel. Jaap Bonjer: ‘De fantastische samenwerking tussen een team van gepassioneerde Amsterdam UMC-ers en medewerkers van Stryker staat aan de basis van het succes van het ASC.’

Erwin Peterman, hoogleraar Natuurkunde van Levende Systemen, en Gijs Wuite, hoogleraar Natuurkunde van Levensprocessen, werken beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met hun instrumenten, zoals het optisch pincet en fluorescentiemicroscoop, kunnen zij de kleinste details van cellulaire processen in kaart brengen. Peterman en Wuite slaagden erin hun hoogwaardige apparatuur voor fundamenteel onderzoek te commercialiseren. Dit vormde de basis voor de spin-off LUMICKS die zich inmiddels marktleider mag noemen op het gebied van high-tech meetinstrumenten voor dynamic single-molecule analysis. De maatschappelijke en economische impact die met deze meetinstrumenten wordt gerealiseerd is enorm. De instrumenten stellen onderzoeksgroepen wereldwijd in staat om beter inzicht te verkrijgen in hoe ziekten zich ontwikkelen en voorkomen kunnen worden. Peterman en Wuite verdienen de erkenning voor hun visie, ideeën en de hechte samenwerking met LUMICKS om de wetenschap daadwerkelijk om te zetten in high-tech meetinstrumenten.

Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, krijgt de Impact Award voor zijn onderzoek naar de armoede en schuldproblematiek. Van Geuns heeft voor grote groepen mensen die van dag tot dag leven, het verschil weten te maken. Schuldproblematiek is een breed maatschappelijk probleem. Niet alleen voor de mensen die veelal buiten hun toedoen in de schulden zijn terecht gekomen, maar ook voor organisaties, zoals woningcorporaties die te maken hebben met huurachterstanden. ‘De instrumenten die Van Geuns heeft ontwikkeld om schuldsituaties aan te pakken en die bespreekbaar te maken, hebben een belangrijke maatschappelijke impact gehad.’

Een bijzondere vermelding gaat naar Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling van lichtgewicht GPS-trackers voor vogels. Die trackers en radar kunnen vogeldichtheid en grootschalige vogeltrek voorspellen. Die informatie is van belang voor  de luchtvaart en windmolenparken. Hierdoor kunnen botsingen met vogels en grote vogelsterfte voorkomen worden. Willem Bouten krijgt de bijzonder vermelding voor zijn belangrijke bijdrage aan valorisatie van ecologisch onderzoek. Bouten is een wegbereider voor e-Ecology, technology enhanced ecology, want op dit onderzoeksgebied is valorisatie niet altijd makkelijk.

De Impact Awards vallen onder de Amsterdam Science & Innovation Award voor het meest innovatieve wetenschappelijke idee van Amsterdam. De prijsuitreiking is een initiatief van IXA (Innovation Exchange Amsterdam, Knowledge Transfer Office van UvA, VU, HvA en Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc).

Foto credits Peterman / Wuite: Anne Reitsma