Innovatiefonds NH investeert in e-Health applicatie voor sneller herstel na een operatie

November 12, 2019

GPO-Healthcare | Ik-Herstel B.V., een bedrijf gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van € 250.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Deze lening is onderdeel van een grotere financieringsronde en stelt GPO-Healthcare | Ik-Herstel B.V. in staat om een e-Health applicatie te introduceren die een sneller herstel na een operatie mogelijk maakt.

Ik-Herstel is de eHealth applicatie die op Amsterdam UMC, locatie VUmc, is ontwikkeld en door Ik-Herstel B.V. op de markt gebracht zal worden. De applicatie voorziet de patiënt van relevante informatie voor en na de geplande operatie en voorziet de patiënt ook van een gepersonaliseerd herstelplan voor het weer hervatten van dagelijkse activiteiten. Tijdens het zorgtraject hebben ook de zorgprofessionals de mogelijkheid om de voortgang van het herstel van de patiënt te monitoren. De applicatie is de afgelopen jaren getest en gevalideerd in een professionele wetenschappelijke omgeving. De applicatie is tot op heden ontwikkeld voor totaal van 11 verschillende operatieve ingrepen en resultaten tonen aan dat een patient 5-14 dagen sneller herstelt bij het gebruiken van de applicatie. Deze resultaten zijn in diverse Medische Journals gepubliceerd (BMJ open Feb 2018; Lancet June 2018).

Jeroen de Wilde, directeur van GPO-Healthcare | Ik-Herstel: “Dankzij de lening van het Innovatiefonds en samen met de steun en co-financiering van Amsterdam UMC en Innovation Exchange Amsterdam (IXA) zijn wij nu in staat om onze eHealth applicatie naar de markt te brengen en vervolgens door opschaling voor een bredere patienten populatie beschikbaar te stellen“.

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Een kort verblijf in het ziekenhuis en een vlot herstel na een operatie is van belang voor de kwaliteit van het leven na een medische ingreep. De IkHerstel applicatie is wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getest. Dat Amsterdam UMC ook bijdraagt aan de financiering van de app ontwikkeling is een bevestiging van de kwaliteit van de app.