Minister van Engelshoven opent nieuwe LUMICKS hoofdkwartier in Amsterdam

September 16, 2019

Het Amsterdamse techbedrijf LUMICKS opent op 16 september haar nieuwe hoofdkwartier. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de openingsceremonie verrichten door met een laserstraal een DNA-molecuul door te knippen.

LUMICKS ontwikkelt en produceert high-tech microscopen die kunnen filmen en meten hoe moleculen en cellen interactie met elkaar hebben. Het bedrijf is een succesvolle spin-off van de Vrije Universiteit, waar het avontuur begon in 2014. De nieuwe thuisbasis van LUMICKS is een oude fietsenfabriek, gesitueerd aan de rand van de Zuidas, met grote en lichte open ruimtes onder hoge gewelfde plafonds. Het 1750 m2 tellende complex is twee keer zo groot als het vorige kantoor aan de Vrije Universiteit en is uitgerust met speciale R&D-faciliteiten. De verhuizing is het gevolg van de extreem snelle groei van het bedrijf, waaronder de verviervoudiging van het aantal werknemers over de laatste drie jaar.

“Sinds de oprichting is LUMICKS zeer snel gegroeid. Onze omzet verdubbelt elk jaar, en daarmee ook onze impact. Momenteel hebben we 90 hoogopgeleide mensen in dienst uit 28 verschillende landen, waarvan meer dan de helft met een PhD. Zij werken samen om high-tech instrumenten te ontwikkelen en daarmee nieuwe mogelijkheden te creëren voor biologisch en medisch onderzoek. Onze klanten zijn vooraanstaande universiteiten over de hele wereld, en gebruiken onze instrumenten voor grensverleggend onderzoek dat zij vervolgens publiceren in belangrijke wetenschappelijke tijdschriften, zoals Nature, Science en Cell”, zegt Olivier Heyning, CEO en mede-oprichter van LUMICKS.

Voorafgaand aan de opening bracht de minister een werkbezoek aan LUMICKS, waarbij ook Vinod Subramaniam (rector magnificus van de Vrije Universiteit (VU) aanwezig was, evenals de oprichtende hoogleraren Gijs Wuite en Erwin Peterman, Innovation Exchange Amsterdam (IXA VU-VUmc), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tijdens het werkbezoek vertelden klanten van LUMICKS -hooglerar Nynke Dekker van TU Delft- over het belang en de impact van LUMICKS’ technologie op hun werk.

Er volgde een levendige discussie met de minister. Allereerst lichtten de LUMICKS-oprichters de technologie van LUMICKS toe, en de maatschappelijke en economische impact die zij hiermee willen bereiken. Ook vertelden zij over een nieuwe baanbrekende ontdekking die aan de basis staat voor LUMICKS’ tweede productlijn, waarmee het bedrijf zich op het terrein van het kankeronderzoek begeeft. Tot slot bespraken zij met de minister het impact-, en valorisatieproces, en wat er in Nederland verbeterd kan worden om fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen en ontwikkelingen succesvol naar de samenleving en markt te brengen. In het geval van LUMICKS heeft de VU, met haar ‘ecosysteem’ en faciliteiten, een heel belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en succes van het bedrijf. Het werkbezoek werd afgesloten met een live demonstratie van de LUMICKS-technologie, waarmee zichtbaar werd gemaakt hoe het eiwitcomplex CRISPR-Cas9 bindt aan DNA.

Weinig universitaire start-ups maken zo’n stormachtige groei door als LUMICKS. “Een aantal factoren is bepalend geweest voor het welslagen van ons bedrijf. Naast voor de hand liggende zaken als marktkansen, een kansrijke technologie en een sterk team van oprichters, zijn ook de constructieve samenwerking met de Vrije Universiteit en leningen en beurzen vanuit de Nederlandse en Europese overheid essentieel geweest in ons succes. Het is tot nu toe een geweldige tijd geweest, met grote impact, veel opwinding en belangrijke leermomenten,” zei Dr. Andrea Candelli, chief scientific officer en mede-oprichter van LUMICKS.

Over LUMICKS

LUMICKS is de wereldleider in high-tech meetinstrumenten voor dynamic single-molecule analysis, een opkomend terrein binnen het biologisch onderzoek en de geneesmiddelontwikkeling. LUMICKS gebruikt hiervoor innovatieve technologieën zoals optische pincetten (Nobelprijs voor Natuurkunde in 2018) en STED super-resolutie (Nobelprijs voor Scheikunde in 2014). Met de instrumenten van LUMICKS kunnen zelfs de kleinste details van processen in de cel in kaart worden gebracht, die helpen om meer kennis van het leven te krijgen. Het bedrijf ontwikkelt momenteel een nieuwe technologie voor het meten en selecteren van immuuncellen op basis van hun bindingskracht met kankercellen. Deze baanbrekende technologie kan een cruciale rol spelen bij de verdere ontwikkeling van immuuntherapieën voor de behandeling van kanker.

LUMICKS is in 2014 in Nederland opgericht als academische spin-off van de onderzoeksgroepen van Prof. Gijs Wuite en Prof. Erwin Peterman aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nadat zij vanuit respectievelijk UC Berkeley en Stanford University terug naar Nederland kwamen, besloten de twee hoogleraren samen te werken aan het maken van dynamic single-molecule meetinstrumenten – die LUMICKS tegenwoordig commercialiseert.