Open Kitchen Labs: an accessible chemistry lab for startups

June 28, 2021

Sustainable Chemistry, is Open Kitchen Labs belangrijk voor het eco-systeem op Amsterdam Science Park dat is gericht op het tot wasdom brengen van innovatieve ideeën en het stimuleren van ondernemerschap en valorisatie. “Het Demonstratorlab biedt onderzoekers en studenten de eerste mogelijkheid te ontdekken of hun idee tot een product of dienst kan leiden met betekenis voor de samenleving. In een volgende fase kunnen ze dan terecht in Open Kitchen Labs, om het als zelfstandige onderneming verder te ontwikkelen. Zo faciliteren we ideeën in verschillende stadia van ontwikkeling.” Reek verwacht dat de bedrijfjes in Open Kitchen Labs een stimulans zullen vormen voor de initiatieven van het Demonstratorlab, waar ook Chris Slootweg bij betrokken is. “Andersom zullen de bedrijven in Open Kitchen Labs baat hebben bij de wetenschappelijke kennis van het eco-systeem op Amsterdam Science Park”, aldus Reek.

Abonnementen zoals op de sportschool

Het idee achter Open Kitchen Labs is om voor iedereen drempels weg te nemen, aldus Goswami. “Aan de ene kant heb je gevorderde startups die bijvoorbeeld hun proces willen verbeteren. Een eigen lab is dan nog een brug te ver, maar ze willen onderzoek ook niet uitbesteden aan commerciële laboratoria. Aan de andere kant heb je bedrijfjes die in garages of kleine bedrijfsruimten de eerste proeven doen, zonder veel faciliteiten en vaak niet echt veilig. Wij staan voor iedereen open.”

Wat biedt Open Kitchen Labs?
  • Zuurkasten, werkruimte & veilige opslag van chemicaliën (ook in vrieskasten).
  • Glaswerk, verbruiksgoederen & disposables, basis laboratoriumapparatuur zoals roerders, verwarmers, standaard analytische apparatuur.
  • Toegang tot geavanceerde onderzoeksinfrastructuur (via Spark904).
  • Hulp bij het bestellen van chemicaliën en andere laboratoriumbenodigdheden.
  • Afvalbeheer en -verwijdering.
  • Een lab-manager voor dagelijkse ondersteuning.

Daarnaast:

  • Vergaderruimtes en gedeelde kantoorruimtes voor de deelnemende start-ups.
  • Community events en netwerkmogelijkheden.

Het deelconcept maakt de Open Kitchen Labs alleszins betaalbaar, zegt Scheerder. Hij legt uit een soort ‘sportschool’ aanpak te hanteren met verschillende abonnementen die toegang bieden tot de labruimte, de faciliteiten en ondersteuning. Het ‘flex’-abonnement betreft werkelijk gedeelde labruimte voor slechts enkele dagen per week. Bij ‘complete’ abonnementen beschikt de gebruiker de hele week over eigen lab- en opslagruimte. Bij de ‘premium’ versie is zelfs continue toegang tot geavanceerde universitaire infrastructuur via Spark904 gewaarborgd, iets dat bij goedkopere abonnementen op projectbasis wordt besproken.

De precieze tarieven komen in overleg met de gebruiker tot stand, aldus Scheerder. “Voor een eenvoudig verkennend project met een relatief korte looptijd moet je aan bedragen rond duizend euro denken. Dat loopt op naarmate je meer ruimte, meer tijd en meer faciliteiten nodig hebt. Maar in alle gevallen zijn de kosten veel en veel lager dan wanneer bedrijven zelf investeren in labruimte.”

Positieve pilot

Open Kitchen Labs ging in december 2020 van start met een pilot waarvoor Innovation Exchange Amsterdam (IXA) een physics2market subsidie verstrekte. Daarnaast stelde Matrix Innovation Center op Amsterdam Science Park labruimte ter beschikking. Inmiddels heeft een vijftal startups er gebruik van gemaakt en de ervaringen zijn zonder meer positief, aldus Goswami. “Iedereen heeft vooruitgang geboekt en vooral de ondersteuning van de labmanager wordt zeer gewaardeerd. We hebben ook al contacten zien ontstaan met onderzoekers van de UvA-bètafaculteit.” Recent verwierf Open Kitchen Labs financiering voor een tweede fase van de pilot met bijdragen van IXA, het Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences, de faculteit FNWI en UvA ventures.