ORANGEHealth receives subsidy for oral health collaboration

March 14, 2022

Het consortium ORANGEHealth.NL ontvangt ruim 1,5 miljoen euro vanuit de Topsector Life Science & Health om de toekomst van (mond)zorg en (mond)gezondheid in Nederland te verbeteren. Het consortium is een samenwerking tussen de 3 Nederlandse academische opleidingen voor tandheelkunde, waaronder die van ACTA, en de 4 hogescholen voor mondzorgkunde met publieke en private partijen. Speciale aandacht gaat naar preventie, de juiste zorg op de juiste plek, interprofessionele samenwerking en aandacht voor kwetsbare groepen.

ORANGEHealth.NL trapt af met het project ORANGEFORCE [ORal ANd GEneral health For OldeR people’s CarE]. Hierin werken meer dan 50 tandarts- en mondzorgpraktijken samen met huisartsen, eerstelijnszorgverleners, onderzoekers en bedrijven. Het project richt zich op effectievere communicatie en ondersteunende technologie en diagnostiek voor ouderen die meer risico lopen op systemische, chronische en mondziekten. Tijdige signalering van deze ziekten kan gezondheidscomplicaties (en kosten) voorkomen of verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Speeksel als informatiebron
‘ORANGEFORCE is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de mondzorgdisciplines, bedrijven en de eerstelijnszorg’ aldus Willem Fokkema, projectdirecteur van ORANGEHealth. ‘Een gezonde mond is een belangrijke voorwaarde voor algehele gezondheid. Als er afwijkingen zijn, is het belangrijk dat de mondzorgprofessional dit kan delen met de eerstelijnszorg en omgekeerd. Dat hebben we in Nederland nog niet structureel georganiseerd. Het is ook nodig dat de mondzorgprofessional meer ondersteunende tools in handen krijgt om te beoordelen of een andere zorgverlener moet worden ingeschakeld. Er ligt een schat aan informatie over gezondheid en ziekte in de mond, vooral in speeksel, en daar doen we nu nog te weinig mee. We zijn blij dat we hier nu met zo’n grote groep gemotiveerde partners aan kunnen beginnen.’

ORANGEHealth consortium omvat de hele sector
De Topsector Life Science & Health stimuleert de vorming van Publiek Private Partnerships die het missiegedreven innovatiebeleid oppakken. ORANGEHealth is uniek omdat alle instellingen die tandartsen en mondhygiënisten in Nederland opleiden in dit programma samenwerken. Naast de praktijken neemt een aantal toonaangevende bedrijven deel waardoor de kans dat de resultaten ook werkelijk in praktijk worden gebracht groot is.

De opleidingen die aangesloten zijn bij ORANGEHealth zijn tandheelkunde in Amsterdam, Nijmegen en Groningen en de hogescholen voor mondzorgkunde Inholland (Amsterdam), HU (Utrecht), HAN (Arnhem-Nijmegen) en de Hanzehogeschool (Groningen).

Meer informatie
Lees meer over de Topsector Life Science & Health