Pestplotter klaar om in gebruik te nemen bij scholen

September 15, 2016

Jeroen Pronk heeft als postdoc bij de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU in 2015 een Proof of Concept (PoC) financiering ontvangen (van Technologiestichting STW) voor de PestPlotter.

Jeroen: “Door deze PoC hebben wij een technologische en inhoudelijke doorontwikkeling kunnen maken waardoor de PestPlotter nu echt richting de praktijk kan. Met de financiering hebben wij samen met IT de visuals kunnen doorontwikkelen, waardoor de leerkracht visueel goed in kaart krijgt wat de pestdynamiek in zijn/haar klas is. Ook hebben wij inhoudelijk een slag kunnen maken om de vragenlijsten die de kinderen invullen aan te passen aan de taal van de jeugd van tegenwoordig. Leerkrachten en leerlingen zijn heel enthousiast over de PestPlotter en om de PestPlotter goed te kunnen implementeren op scholen is een basiscursus voor leerkrachten ontwikkeld. De financiering van het haalbaarheidsonderzoek heeft ons erg geholpen om dit allemaal voor elkaar te krijgen”.