Samenwerking VU en Nextdoor in het Grote Nextdoor Buurtonderzoek

June 28, 2021

Door buren bij elkaar te brengen, kunnen we bijdragen aan een vriendelijkere wereld waarin iedereen een buurt heeft om op te bouwen. Dat is het motto waar VU en Nextdoor elkaar gevonden hebben. Peer Smets en Jasper Muis (sociologie) van de faculteit sociale wetenschappen verrichten onderzoek naar de leefbaarheid van buurten, waarbij gekeken wordt naar zowel fysieke als sociale componenten. De jaarlijkse verkiezing van de ‘De Gouden Buurt’ door Nextdoor wordt dit jaar gebaseerd door wetenschappelijk onderzoek waarbij ook expertise van VU wordt gebruikt. Lees meer

Onderzoek naar leefbaarheid van buurten
Een team van de Faculteit Sociale Wetenschappen van Vrije Universiteit Amsterdam bestaande uit Peer Smets en Jasper Muis (sociologie) en twee studentassistenten Karin van Hemert en Gianni Quaedvlieg (communicatiewetenschap) doen onderzoek naar de leefbaarheid van buurten. Het streven is om meer inzicht in de dynamiek in buurten te krijgen, maar ook te kijken hoe de leefbaarheid verbeterd kan worden. De data worden voornamelijk verzameld via de Nextdoor apps. De verwachting is dat zo’n 20.000 enquêtes ingevuld worden. Deze data worden geanalyseerd en uiteindelijk zal er top drie van de gouden buurten gemaakt worden, waaruit een keuze gemaakt voor de gouden buurt van Nederland. In deze pioniersfase willen we de ontwikkelde vragenlijst verbeteren en gaan we ook gebruik maken van de data sets voor het onderwijs en wetenschappelijke publicaties.

Nextdoor
Buren maken dagelijks gebruik van Nextdoor om betrouwbare informatie te ontvangen, hulp aan te bieden en te krijgen, en om in contact te komen met alles wat lokaal is: buren, lokale bedrijven en overheidsorganisaties.
Contact maken met echte mensen is een universele menselijke behoefte. Die waarheid, en de realiteit dat buurten tot de belangrijkste gemeenschappen van ons leven behoren, zijn vanaf het begin leidende principes geweest voor Nextdoor.

Nextdoor in cijfers

  • 11 landen
  • 276.000 buurten wereldwijd
  • 52 miljoen lokale bedrijfsaanbevelingen van buren

De Gouden Buurt
Een bijzonder initiatief van Nextdoor in Nederland is benoemen van ‘De Gouden Buurt’. Nextdoor zet uitblinkende buren in het zonnetje. Dit doen zij jaarlijks op Burendag, 4e zaterdag van september, een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.

Werkte Nextdoor hiervoor eerder met nominaties door haar leden, nu heeft zij de ambitie uitgesproken om haar keuzes te funderen middels wetenschappelijk onderzoek en heeft daarvoor de expertise van de VU ingeroepen.

Samenwerking FSW en Nextdoor
Het onderzoek van FSW is ondergebracht in het onderzoeksinstituut ISR (Institute for Societal Resilience). Het onderzoeksprogramma van de faculteit richt zich niet alleen op de belangrijke uitdagingen waar onze samenleving mee geconfronteerd wordt, maar ook op de antwoorden die daarop gegeven kunnen worden vanuit maatschappelijke en publieke organisaties.

Voor dit project wordt onderzoek verricht door specialisten in buurtonderzoek, sociale cohesie, kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Nextdoor zet de vragenlijsten uit bij haar leden maar is ook voor anderen beschikbaar. Het ledenbestand en de aanwezigheid van Nextdoor in een flink aantal landen biedt in potentie interessante onderzoeksmogelijkheden voor de toekomst. Op 25 september wordt de Gouden Buurt 2021 bekend gemaakt.