Start-up OrthoKey BV received financing from Innovation Fund

July 20, 2022

OrthoKey B.V., een start-up gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor de ontwikkeling van haar oplossing ter verbetering van de diagnostiek bij klachten na een gewrichtsvervanging. Het project komt voort uit het Amsterdam UMC en wordt mede gefinancierd vanuit een Topconsortium Kennis & Innovatie, Public Private Partnership (TKI-PPP) en door het TakeOff-2 programma van het NWO.

Het loslaten van een knieprothese is een van de voornaamste reden waardoor patiënten een hersteloperatie krijgen. De huidige diagnostiek om loslating vast te stellen is tijdrovend, kostbaar en geeft niet altijd een precieze conclusie. Door een vergrijzende populatie, een actieve levensstijl en de toename van obesitas is het aantal knieprotheses operaties wereldwijd sterk groeiende en daarmee ook het aantal hersteloperaties. Het is belangrijk voor zowel het welzijn van de patiënt als de beperking van de zorgkosten dat een tijdige en accurate diagnose gesteld wordt.

OrthoKey heeft een oplossing ontwikkeld die, gebaseerd op een innovatie van het Amsterdam UMC, op een non-invasieve manier heel accuraat kan bepalen of een prothese loszit. Bovendien is de gepatenteerde hardware & software oplossing van OrthoKey sneller en kostenefficiënter dan huidige alternatieven.

Dennis Krap, mede-oprichter en CEO van OrthoKey B.V.: ”Het Innovatiefonds Noord-Holland maakt met haar financiering mogelijk dat OrthoKey haar Proof of Concept in een MultiCenter Study kan testen en voltooien. Dit is een belangrijke stap om aan de Europese Medical Devices Regulation te voldoen.”

Arthur Kievit MD, Orthopedisch Chirurg en een van de uitvinders van de OrthoKey oplossing: “In onze dagelijkse praktijk zien we nog te vaak dat patiënten met pijn na een totale-knieprothese operatie, ofwel te laat ofwel onnodig een hersteloperatie ondergaan. Met de OrthoKey oplossing wordt deze significant meer accuraat en kan deze al in een dag voltooid worden in plaats van weken of maanden. Daarmee worden de kosten verlaagd en, nog belangrijker, het welzijn van de patiënten beduidend verbeterd. OrthoKey heeft als doel om een significante positieve impact te maken voor zowel de patiënt, de arts en zorgkosten door middel van verbeteringen in de precisie en efficiency in de gewrichtsvervangende chirurgie.

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “De oplossing van OrthoKey is belangrijk in het tegengaan van de toenemende hoeveelheid hersteloperaties voor knieprotheses.  We zijn blij dat we met INH de ontwikkeling van een innovatie vanuit het Amsterdam UMC kunnen ondersteunen.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation“. Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. Ook uit het REACT EU fonds heeft het Innovatiefonds middelen ontvangen.

Het Fonds ondersteunt ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. www.innovatiefondsnoordholland.nl

OVER ORTHOKEY

OrthoKey, opgericht door Ivo Aarninkhof, Ton van den Hoven, Dennis Krap en de uitvinders Drs. Arthur Kievit, Orthopedisch Chirurg, Dr. Mathias Schafroth, Orthopedisch Chirurg en Dr.Ir. Leendert Blankevoort vanuit het Amsterdam UMC. OrthoKey ontwikkelt een oplossing die op een non-invasieve manier en met hulp van een gepatenteerde combinatie van hardware en software, heel precies kan bepalen of een gewrichtsprothese loszit en is bovendien sneller en lager in kosten.