Take-off financiering voor 10 Amsterdamse projecten

January 31, 2022

In de najaarsronde 2021 van de NWO Take-off Grant hebben tien Amsterdamse projecten, ontwikkeld aan de UvA, VU, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en ACTA, een Take-off financiering toegekend gekregen. Kennisintensieve en innovatieve starters kunnen met deze financieringsvorm een haalbaarheidsstudie uitvoeren en de commerciële toepassing van vernieuwende ideeën toetsen. Tegelijkertijd kunnen de ontvangers de mogelijkheden van het starten van een kennisintensief bedrijf verkennen.

Projecten Universiteit van Amsterdam

  • Cato: Mentale gezondheid van sporters bevorderen met een virtuele coach

Indiener: Yannick Balk
Voor veel sporters is adequate begeleiding op het gebied van mentale gezondheid en mentale training nog ontoereikend. Op fysiek, technisch en tactisch gebied wordt een sporter vaak tot in de puntjes voorbereid, maar mentale gezondheid wordt vaak gezien als de verantwoordelijkheid van de sporter zelf. Om de mentale gezondheid van sporters te bevorderen en sportpsychologische kennis toegankelijker te maken is er een chatbot-app ontwikkeld genaamd CATO. De chatbot geeft sporters een advies op maat op basis van hun mentale/emotionele gesteldheid en bevat kennis en informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals emotieregulatie, slaap en herstellen van blessures. CATO is 24/7 beschikbaar om vragen van sporters te beantwoorden maar zal vooral geprogrammeerd worden om sporters proactief te benaderen en te coachen waar nodig. Dankzij het geautomatiseerde karakter is CATO de coach die nooit slaapt.

  • Project Eddy Lite

Indiener: Rudolf Sprik (IOP) en Christiaan Schoemaker (HvA)
Koolstofcomposiet wordt steeds meer gebruikt in constructies waarbij gewicht en materiaalsterkte een grote rol spelen. Om een lange levensduur te garanderen, is het essentieel om tijdens de productie en onderhoud de materiaalkwaliteit te kunnen testen en controleren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een niet destructieve methode. Eddy Lite biedt hiervoor een oplossing, die ten opzichte van bestaande technieken, sneller, veel beter schaalbaar is en lager trainingsniveau vereist van de operator. Door middel van wervelstromen kan er nauwkeurig en gericht naar deze composieten gekeken worden. Verschillende materiaalfouten en delaminaties in de materialen kunnen zo worden opgespoord.

  • Project Solar Foil

Indiener: Peter Schall/Arnon Lesage
Planten en gewassen gebruiken maar een beperkt deel van het zonnespectrum voor fotosynthese, de zogenoemde photosynthetically active radiation (PAR), en mede daarom is fotosynthetische efficiëntie van planten gering. Desondanks, bevat het zonnespectrum veel meer energie dan de PAR. Met deze technologie, maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in nano-wetenschap om  optimaal gebruik te maken van die onbenutte energie van het zonnespectrum, en deze optimaal te gebruiken voor versnelde groei van planten en algen in de tuinbouw. De technologie die we voor ogen hebben maakt gebruik van transparante flexibele folies waarin de nano-techniek is verwerkt die zonlicht omzetten naar een gewenste lichtspectrum. Deze laag kan worden aangebracht in en onder het dak van een kas, of als de flexibele folie aan de buitenkant van polytunnels. Dit concept, in het lab al succesvol aangetoond, biedt de mogelijkheid tot verhoogde gewas opbrengsten in de glastuinbouw in Nederland en wereldwijd, en tegelijke energie besparing.

Projecten Vrije Universiteit Amsterdam

  • Project PS-OCT Airway smooth muscle layer determination in asthma patients

Indiener: prof. dr. J.F. de Boer
Astmapatiënten hebben last van kortademigheid door samentrekking van de spieren rond de luchtwegen (een astma-aanval). Bronchiale thermoplastiek is een therapie om deze symptomen te verlichten door de gladde spieren van de luchtwegen thermisch te beschadigen, maar het is onzeker welke patiënten baat hebben bij de therapie. Een nieuw ontwikkeld instrument, endoscopische polarisatiegevoelige OCT, kan de dikte van de gladde spierlaag van de luchtwegen in de longen van een astmapatiënt meten, en kan beter voorspellen welke patiënten baat zullen hebben bij bronchiale thermoplastiek.

  • Computational Ultimately Thin μ-Endoscope (CUTμE)

Indiener: dr. L.V. Amitonova
Billions of people all over the world suffer from neurodegenerative diseases, neurological and psychiatric disorders, such as Alzheimer’s, epilepsy, schizophrenia and autism. To provide novel drugs, treatment options and therapeutic targets, researchers need to visualize subcellular processes (such as synaptic plasticity) deep into the living brain. Here we propose a new imaging approach that combines advanced computational microscopy with multimode fiber optics. We make the smallest microscope in the world, which produces high-resolution images through an ultimately thin flexible fiber probe and will potentially allow to visualize previously unseen processes in deep brain structures in vivo. 

Projecten Hogeschool van Amsterdam

  • Project Drifty (DRIFTY Amsterdam: duurzaam, onderhoudsvrij en modulair varen) 

Indiener: Louden Jansen
De botenmarkt ondergaat een grote transitie, iedereen moet overstappen op elektrisch varen, de markt is er klaar voor, kortom, tijd voor vernieuwing. DRIFTY is als lean startup in 2020 opgericht met de missie duurzaam varen voor iedereen toegankelijk te maken en verandering te brengen in een vervuilende en vastgeroeste botenmarkt. De DRIFTY is een volledig duurzame, onderhoudsvrije boot, gemaakt van gerecycled plastic en elektrisch voortgestuwd. Door middel van een modulair systeem is de DRIFTY aanpasbaar aan de wensen van iedere potentiële klant en kan de DRIFTY voor veel verschillende segmenten in de verhuur, plezier- en beroepsvaart gebruikt worden.

  • Project Nxus Platform (Project Nxus platform voor MBO instellingen | NWO-SIA Projectenbank (sia-projecten.nl)

Indiener: Niels Baay
Nxus is a Software as a Service startup that provides higher educational institutions with one integrated community and bias-free career platform. With the platform, Nxus connects employers, students and alumni in a unique and innovative way. The Nxus platform is already deployed university-wide by the launching partner, Radboud University. The Take-Off HBO feasibility grant allows Nxus to research the feasibility of customizing the existing platform to meet the needs of Secondary Vocational Institutions (MBO-instellingen). Nxus hereby aims to address 2 present-day societal issues, namely the shortage of internships for MBO students and internship discrimination in the recruitment and selection process.

Projecten Amsterdam UMC

  • Project FiglinQ – a collaborative (research) data lifecycle and publishing platform

Indiener: dr. P. M. Krawczyk, FiglinQ & dr. M. Roelofs
FiglinQ is a cloud-based, collaborative platform for analysis, interactive plotting and publishing of research data in smart manuscripts. With the NWO Take Off Phase II loan of  €250.000 FiglinQ BV will further develop and improve the platform.

Projecten ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam)

  • Project RENAISSANCE (REstoring NAtIve Salivation using Natural olfactory resins and volatile Compounds)

Indiener: prof. dr. F. Bikker

  • Project Body Barriers – A novel mucosa-blood-brain organ-on-chip platform for the safety testing of medical devices 

Indiener: prof. dr. S. Gibbs

Over Take-Off
Take-off kent jaarlijks een voorjaar- en een najaarsronde: de volgende ronde voor aanvragen gaat open in januari 2022.

NWO heeft verschillende valorisatie-instrumenten om kennis naar de markt te brengen.
De Take-off fase 1 financiert een haalbaarheidsstudie van ½ jaar aan de universiteit of via een spin-off. Dit stelt onderzoekers in staat om hun resultaten verder te ontwikkelen tot een ‘minimum levensvatbaar product’ en de mogelijkheden voor commercialisering van hun innovatie te verkennen.
Met Take-off early stage routes kunnen bedrijven (start-ups) die net zijn gestart door onderzoekers of ondernemers een lening aanvragen van 50.000 euro tot maximaal 250.000 euro. De lening wordt aangewend voor het early stage traject met een maximale looptijd van twee (2) jaar.
Via Demonstrator kunnen onderzoekers hun resultaten verder ontwikkelen om de onderliggende kennis over te dragen aan een derde partij.