Use of Smart ‘swimming cap’, directs people suffering a stroke to right hospital

October 25, 2022

This news item is only available in Dutch.

Een speciale badmuts met elektrodes kan al in de ambulance een beroerte diagnosticeren, waardoor een patiënt sneller de juiste behandeling krijgt. Dit blijkt uit een studie van Amsterdam UMC samen met Ambulance Amsterdam en Witte Kruis Noord-Holland Noord. Om de badmuts verder te ontwikkelen hebben de onderzoekers, Amsterdam UMC en het Duitse Neuromotion deze maand het bedrijf Trianect opgericht.

Neuroloog Jonathan Coutinho, klinisch technoloog Wouter Potters en hoogleraar radiologie Henk Marquering van Amsterdam UMC zijn de bedenkers van de slimme badmuts, waarmee bij mensen met een beroerte al in de ambulance een EEG (hersenfilmpje) gemaakt kan worden. Op dit hersenfilmpje is te zien of er sprake is van een herseninfarct (een bepaalde type beroerte) en of het afgesloten hersenbloedvat groot of klein is. Dat onderscheid is bepalend voor de behandeling: bij een klein infarct krijgt de patiënt bloedverdunner, bij een groot infarct moet het stolsel verwijderd worden in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Coutinho: “Bij een herseninfarct telt elke minuut. Hoe eerder we beginnen met de juiste behandeling, hoe beter de uitkomst. Als de diagnose al in de ambulance duidelijk is, kan de patiënt direct naar het juiste ziekenhuis gereden worden, dat scheelt kostbare tijd.”

De slimme badmuts
In 2018 ontvingen Wouter Potters en Jonathan Coutinho onder andere de Science and Innovation Award en financiering van de Hartstichting om hun innovatieve idee uit te werken tot een prototype. Tussen 2018 en 2022 is de badmuts uitgetest in de praktijk: twaalf ambulances gebruikten het hulpmiddel en verzamelden data van ongeveer 400 patiënten.

Potters: “Uit de resultaten blijkt dat de badmuts ook in een ambulance zijn werk goed doet. We kunnen bijvoorbeeld verschillen in hersenactiviteit links en rechts goed meten. Dat zegt iets zegt over verschil in doorbloeding. Dat zijn nog eenvoudige maten, die we verder gaan verfijnen. Ook kunnen we met de metingen van de badmuts onderscheid maken tussen een grote of kleine bloedvatafsluiting.”

Data verbeteren
De onderzoekers stuitten ook op een aantal praktische belemmeringen bij het gebruik in de ambulance. “Bij 60% van de patiënten gaat het helemaal goed”, zegt Potters. “Bij 40% kan het beter. Het opzetten van de badmuts verloopt dan niet optimaal. Dat komt bijvoorbeeld door tijdsdruk of door een dikke haarbos, waardoor de badmuts niet goed opgezet wordt en de elektrodes onvoldoende contact maken met de hoofdhuid. We willen de techniek nu verder verfijnen en verbeteren zodat we ook onder suboptimale omstandigheden goede metingen kunnen doen.”

Het bedrijf Trianect zal zich richten op die verbetering van de hardware en het ontwikkelen van het algoritme, zodat de computer die vastzit aan de badmuts al in de ambulance aangeeft welke behandeling nodig is. De ambulance kan dan direct naar het juiste ziekenhuis rijden.