Valorisatie in de Praktijk

UvA Amsterdam School of Economics en Nationale-Nederlanden openden afgelopen december een nieuw onderzoekscentrum, dat de ontwikkeling en impact van veranderende levensverwachting onderzoekt. Het kennistransfer office van de UvA, IXA-UvA, leverde een mooie bijdrage aan de totstandkoming van deze Publiek-Private samenwerking met uitgebreide valorisatie ondersteuning.

‘Ondanks de lange aanloop is in een relatief korte tijd het nieuwe Research Centre gerealiseerd’, vertelt Albert Wijnen, Business Developer bij IXA, het kennistransfer office van de UvA, en als projectleider betrokken bij de oprichting van het UvA Research Centre. Vanuit IXA-UvA werden Albert en zijn collega’s, juristen en subsidieadviseurs, door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de universiteit in het voorjaar van 2021 gevraagd hun expertises in te zetten ten behoeve van de oprichting van het Research Center.

Team IXA-UvA

Door de samenwerking met Nationale-Nederlanden, aanbieder van financiële producten, verzekeringen en pensioenen, was het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een Publiek-Private Samenwerking-toeslag bij het programma Top Sector Life Sciences & Health (LSH) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de support van de IXA-medewerker van het subsidieteam is de aanvraag geschreven en ingediend. De toegekende subsidie betekent een aanzienlijke uitbreiding van het research budget.
Bij de onderhandeling en totstandkoming van de contracten, waaronder de samenwerkingsovereenkomst met partner Nationale-Nederlanden, hebben de IXA-UvA juristen een belangrijke rol gespeeld.

In zijn rol als projectleider was Albert samen met FEB-decaan Roel Beetsma en professor Michel Vellekoop namens de UvA verantwoordelijk voor de planning, realisatie en goede afstemming rond het project en de samenwerking met het team van Nationale-Nederlanden. Dit kernteam zorgde voor de contractbesprekingen, de opzet en inrichting van de organisatie en project control van het Research Center, waaronder de oprichting van een Governing Board. Ook het communicatietraject en het realiseren van de website [ https://rclr.nl/ ] viel binnen deze samenwerking tussen de faculteit, IXA-UvA en Nationale-Nederlanden. Al met al kijkt Albert positief terug op de samenwerking binnen IXA-UvA én die met de faculteit: ‘We werkten met een topteam, waarin we allemaal ons specialisme konden inzetten.’

Publiek-Private Samenwerking

Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties zoals universiteiten aan gezamenlijke projecten. Dat kan een puur financiële samenwerking (donaties en sponsoring) zijn, maar vaak gaat het om meer en is het een combinatie van financiële samenwerking, kennis en data delen en in toenemende mate het opzetten van een gezamenlijk researchprogramma of een research lab. Mooie voorbeelden zijn de ICAI-Labs op het Sciencepark. Het UvA Research Centre for Longevity Risk laat zien dat dit soort labs ook mogelijk zijn buiten de bètafaculteit.

Het initiatief voor de oprichting van het centrum bij de FEB is wat langer geleden ontstaan en vloeit voort uit de warme contacten tussen de UvA hoogleraar Michel Vellekoop en een oud promotiestudent van hem, nu werkzaam als Chief Risk Officer bij Nationale-Nederlanden.

Impact met het Kennistranfer Office

Een KTO (Knowledge Transfer Office) ondersteunt binnen universiteiten bij vraagstukken rondom valorisatie, één van de drie kerntaken naast het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs. Volgens Albert Wijnen is de betrokkenheid van IXA-UvA bij dit soort projecten belangrijk: ‘IXA biedt ondersteuning en faciliteiten bij valorisatie van onderzoek. We zijn ontzettend blij dat we hebben kunnen bijdragen aan de totstandkoming van het Research Centre. Hiermee wordt de kans op impact in de samenleving met wetenschappelijke resultaten van onderzoek vergroot. Het team van IXA is actief binnen alle UvA faculteiten en we helpen hen graag bij dit soort projecten.’ De inzet van IXA en de intensieve samenwerking met de faculteit resulteerde in een inspirerende Publiek-Private Samenwerkingsomgeving.

Over IXA

Innovation Exchange Amsterdam (IXA) is een samenwerking van de kennistransfer offices van de UvA, HvA, VU en Amsterdam UMC. Het biedt onderzoekers de expertise van subsidieadviseurs, business developers en juridische experts bij het bepalen van een passende valorisatie-/impactstrategie, wat maatwerk is. Ook helpt IXA bij het opzetten van samenwerkingen met derden en/of het starten van nieuwe kennisintensieve bedrijven, naast het beschermen van intellectueel eigendom en andere juridische en financiële ondersteuning. Voor onderzoekers organiseert IXA regelmatig workshops, cursussen en masterclasses, waarmee zij hun vaardigheden op het gebied van valorisatie onderwerpen en ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen. Voor bedrijven, non-profits, overheden, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen, etc. is IXA de toegang tot onderzoeksexpertise, hoogtechnologische faciliteiten en onderzoeksinfrastructuur, contractonderzoek, samenwerkings- en investeringsmogelijkheden.

Over het Research Centre for Longevity Risk

In het Research Centre for Longevity Risk onderzoeken wetenschappers van de UvA de ontwikkelingen in overlevingskansen en levensverwachtingen, en hoe die door allerlei factoren kunnen worden beïnvloed. Daarbij wordt gekeken naar demografische trends, medische ontwikkelingen en naar lokale sociaaleconomische omstandigheden en de kwaliteit van onze leefomgeving. Op basis van de onderzoeksuitkomsten over de verwachte ontwikkeling van de levensverwachting worden ook de financiële en maatschappelijke impact bestudeerd.

  • Visit the site RCRL